Керівництво компанії
Павлов Сергій Сергійович
Адвокат, Генеральний партнер Адвокатського об'єднання "Юридична компанія ''SeP&P'

досвід роботи: в юридичній практиці - 15 років; у сфері юридичної науки та викладацької діяльності - 7 років

кандидат юридичних наук, Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю КДКА у Вінницькій області № 502 від 28.08.2006 р

Освіта:

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність "Міжнародні економічні відносини", спеціалізація "Міжнародні фінанси". Дипломна робота на тему: "Розвиток конкурентного середовища на ринку фінансових послуг Європейського союзу в умовах глобалізації"

Президентський університет Міжрегіональна Академія управління персоналом і Міжнародна кадрова Академія, спеціальність "Правознавство", кваліфікація юрист. Дипломна робота на тему: "Законодавче регулювання процедур банкрутства в Україні"

Аспірантура Одеської національної юридичної академії, Кафедра теорії держави і права, спеціальність "12.00.01 Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень". Дисертація кандидата юридичних наук на тему "Правові традиції України"

Вільно володіє: англійською, російською та українською мовами

Спеціалізація: Медичне право. Фінансове, інвестиційне, податкове право, господарське право та процес. Кримінальне право і процес в галузі економічних і посадових злочинів

Personal email: boss@anwalt.com.ua 


Генеральний партнер діє від імені та в інтересах Об'єднання, без довіреності представляє Об'єднання перед державними органами, установами, третіми особами, має право підпису фінансових та інших документів Об'єднання, укладає від імені Об'єднання угоди, договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження та інші обов'язкові для підпорядкованих йому органів і працівників інструкції, розробляє штатний розклад Об'єднання, рекомендує кандидатів на роботу до Ради керуючих партнерів і готує до Президії подання про їх призначення і звільнення, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників структурних підрозділів Об'єднання.

Генеральний партнер Об'єднання очолює Об'єднання, Рада керуючих партнерів і Секретаріат Об'єднання є керівним посадовим і відповідальною особою, яка має право представляти Об'єднання в відносинах з третіми особами, здійснювати юридично значимі дії від Об'єднання і офіційно висловлюватися від імені Об'єднання.

Кубинец Василь Васильович
Адвокат, Керуючий партнер, Голова Наглядової Ради Адвокатського об'єднання "Юридична компанія SeP&P'

досвід роботи: в юридичній практиці - 12 років; у сфері юридичної науки та викладанні права - 3 роки

магістр права, Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю КДКА в Одеській області № 2560 від 20.02.2013 року (http://erau.unba.org.ua/erau/profile/83805)

Освіта: Одеська національна юридична академія, спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист. Дипломна робота на тему: "Політико-правові вчення США XVIII-ХІХ століть (Томас Джефферсон, Томас Пейн, Бенжамін Франклін)"

Науковий здобувач доктора філософії на тему "Розсуд в Українському праві"

Вільно володіє: англійською, російською та українською мовами

Спеціалізація: морське, митне та міжнародне приватне право. Адміністративне право та процес. Антикорупційний адвокат

Personal email: heard@anwalt.com.ua  

 

Пономаренко Денис Юрійович
Головний юридичний радник по особливо важливим питанням Адвокатського об'єднання "Юридична компанія "SeP&P"

досвід роботи: в юридичній практиці - 14 років;

Освіта:

Магистратура Київського національного університету внутрішніх справ, спеціальність "Правознавство", магістр права. Дипломна робота на тему: "Судовий контроль при розслідуванні злочинів"

Президентський університет Міжрегіональна Академія управління персоналом і Міжнародна кадрова Академія, спеціальність "Правознавство", спеціалізація «Комерційне та трудове право», кваліфікація юрист. Дипломна робота на тему: "Законодавче регулювання обігу цінних паперів в Україні"

Вільно володіє: німецькою, російською та українською  мовами

Спеціалізація: комерційне, банківське, трудове право, цивільне право та процес, господарське право та процес.

Personal email: judicial_expert@anwalt.com.ua

Васькевич Сніжана Сергіівна
Юрист, Магістр права

Досвід роботи: в юридичній практиці - 5 років, великий досвід роботи по представництву інтересів юридичних осіб в загальних і спеціалізованих судах всіх інстанцій, особливо - касаційних інстанцій (Вищий господарський суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний суд України), а також Верховному суді України

Освіта:

Національний університет "Одеська юридична анадемія", спеціалізація «адміністративне право і процес», кваліфікація юрист. Робота магістра на тему: "Особливості права господарського відання та права оперативного управління у сфері економіки".

Вільно володіє: англійською, російською та українською мовами

Спеціалізація: комерційне, банківське, трудове право, цивільне право і процес, господарське право та процес, адміністративне право і процес.